Zrušené sobotné doručovanie počas letných prázdnin


Zrušené sobotné doručovanie počas letných prázdnin

Vážení zákazníci,

dovoľujeme si vás informovať o plánovaných zmenách prepravy v priebehu letných prázdnin, ktoré sa týkajú doplnkovej služby sobotné doručenie.

Na základe našich skúseností z predchádzajúcich letných sezón, kedy sme v dôsledku dovolenkového obdobia zaznamenali výrazný pokles objemov a znížený záujem o sobotné doručenie zo strany príjemcov, ktorý má vplyv na prevádzkovú rentabilitu našich služieb, sme sa rozhodli pristúpiť k dočasnému zrušeniu sobotného doručenia počas letného obdobia.

Počas letných prázdnin sa sobotné doručovanie neuskutoční v týchto dňoch:

 • 29.06.2019
 • 06.07.2019
 • 13.07.2019
 • 20.07.2019
 • 27.07.2019
 • 03.08.2019
 • 10.08.2019
 • 17.08.2019
 • 24.08.2019
 • 31.08.2019
Zároveň vás upozorňujeme, že z dôvodu plánovanej technickej údržby systémov DHL nebudeme ani v sobotu 22.6.2019 realizovať doplnkovú službu Sobotné doručovanie. V termíne od  22.6.2019  (06:00) do 23.6.2019 (04:00) budú naše nasledujúce weby a aplikácie nedostupné či nestabilné. Obmedzenie sa týka webstránok  www.dhlparcel.sk, https://klient.dhlparcel.sk, www.dhlbalik.sk  alebo vyhľadávania zásielok. V tomto čase nebude možné posielať ani prijímať akékoľvek dáta o zásielkach, či stave prepravy. 

 

Vo vyššie spomínaných termínoch nebude k dispozícii ani Zákaznícky servis DHL Parcel.

 

Ubezpečujeme vás, že štandardná prevádzka bude naďalej prebiehať od pondelka do piatka bez prevádzkových zmien. To znamená, že balíky zvezené v piatok, budú štandardne doručované v pondelok. Zároveň veríme, že táto dočasná zmena neovplyvní vašu obchodnú činnosť a našu vzájomnú spoluprácu.

Za pochopenie ďakujeme.

Tím DHL Parcel Slovensko

Publikované dňa 6.6.2019