PROAKTÍVNA KOMUNIKÁCIA s príjemcami


Komunikovať s príjemcom o jeho zásielke je dôležité. Kedy bude zásielka doručená, ako môžno zmeniť parametre doručenia, či bude zásielka doručená s omeškaním - to sú podstatné informácie, ktoré chce vedieť každý príjemca.

PROAKTÍVNA KOMUNIKÁCIA s príjemcami

Všetci to poznáme „Kedy príde kuriér a kde je môj balík“? To sú najčastejšie otázky, ktoré si kladie príjemca očakávajúci svoju objednanú zásielku. Jednoduchou odpoveďou je naša  TOP novinka  Proaktívna e-mailová komunikácia.  Príjemca sa dozvie o svojom balíku takmer všetko! Aké je číslo zásielky, kto je odosielateľ, kedy a kam bude zásielka doručená,  či bude meškať, aký je dôvod omeškania. Prostredníctvom nej dokáže príjemca zmeniť aj parametre doručenia podľa svojho aktuálneho želania.

V DHL Parcel sa neustále snažíme predchádzať situáciám, ktoré by mohli mať za následok oneskorenie doručovanej zásielky. Napriek tomu pri niektorých zásielkach dochádza k oneskoreniu z rôznych dôvodov. V takýchto prípadoch dostane príjemca informatívny email s informáciou o dôvode oneskorenia a ďalšom očakávanom priebehu doručovania.

Dôvody oneskorenia môžu byť rôzne: poškodenie zásielky, chybná alebo neúplná adresa doručenia, nesprávne vytriedenie zásielky a následné doručenie na nesprávne doručovacie depo, naplnená kapacita výdajného miesta DHL ServicePoint (ParcelShop).

Príjemca bude o svojej zásielke informovaný prostredníctvom e-mailu a budú mu poskytnuté informácie:

  • o zásielke ako napr. číslo zásielky, miesto doručenia alebo kto je odosielateľom,

  • o dôvode oneskorenia doručovanej  zásielky,

  • o nasledujúcich krokoch pri doručovaní jeho zásielky,

  • o možnosti si zmeniť parametre doručenia zásielky k jeho maximálnej spokojnosti.

ukážka komunikácie

 

 

Publikované dňa 27.9.2018