Palivový príplatok platný od 1.9.2018


Vzhľadom k prebiehajúcej harmonizácii v rámci skupiny Deutsche Post DHL a rastu medzinárodnej prepravy a jej väzby na európske ceny pohonných hmôt, zavádzame s účinnosťou od 1.9.2018 nové sadzby palivového príplatku.

Palivový príplatok platný od 1.9.2018

Celkové náklady na prepravu sú ovplyvňované zmenami cien palív, čo vedie k nutnosti zavádzať premenlivý palivový príplatok, ktorý môže podľa pohybu cien palív rásť, klesať alebo je možné ho celkom zrušiť v súlade s vývojom cien pohonných hmôt.

Pre stanovenie výšky palivového príplatku sa určuje cena dieslového paliva na základe ceny za 1000 litrov paliva vrátane cla a daní pre zoskupenie krajín EA - 19, a ktorú zverejňuje Európska komisia pre energetiku a dopravu v buletine Oil Bulletin.

Používa sa systém s dvojmesačné oneskorením. Napríklad palivový príplatok pre mesiac september je stanovený na základe údajov zverejnených posledný týždeň v júli. Vyplýva to z termínov zverejnenie údajov o okamžitých cenách.

Palivový príplatok je:

  • účtovaný ku všetkým balíkom podľa aktuálnej sadzby
  • týka sa plošne všetkých prepravovaných balíkov nezávisle od typu produktu
  • je účtovaný automaticky k prepravnému

Aktuálnu sadzba palivového príplatku nájdete tu.

   
Ceny nafty (v EUR / 1.000 litrov)
Minimálne Ale menej ako Palivový príplatok
0 € 960 € 0,00 %
960 € 1.000 € 0,50 %
1.000 € 1.040 € 1,00 %
1.040 € 1.080 € 1,50 %
1.080 € 1.120 € 2,00 %
1.120 € 1.160 € 2,50 %
1.160 € 1.200 € 3,00 %
1.200 € 1.240 € 3,50 %
1.240 € 1.280 € 4,00 %
1.280 € 1.320 € 4,50 %
1.320 € 1.360 € 5,00 %
1.360 € 1.400 € 5,50 %
1.400 € 1.440 € 6,00 %
1.440 € 1.480 € 6,50 %
1.480 € 1.520 € 7,00 %
1.520 € 1.560 € 7,50 %
1.560 € 1.600 € 8,00 %

 

 

Sazby palivového príplatku platné do 31.8.2018 nájdete tu.

Publikované dňa 16.8.2018