Jesenné znižovanie cien


Prichádzame s dobrou správou na konci leta. Znižujeme ceny štandardných cenníkov pre biznis zákazníkov!

Jesenné znižovanie cien

Aj keď leto už pomaly končí, vaše slnenčné dni môžu vďaka nám pokračovať. 

Prinášame vám priaznivé zmeny v podobe našich nových štandardných cenníkov, ktoré nadobudnú účinnosť k 1.9.2018.

Aké zmeny sme pre vás pripravili?

  • zníženie cien štandardného cenníka pre zmluvných klientov a to pre vnútroštátnu prepravu, ako aj pre medzinárodnú prepravu

  • úprava hmotnostných kategórií. Na základe našich skúseností a s ohľadom na požadavky trhu sme prispôsobili a spriehľadnili hmotnostné kategórie.

Cenník pre vnútroštátnu prepravu - DHL Parcel Slovensko
Hmotnosť balíka do: Cena v EUR za balík:
2 kg 6,51 €
5 kg 6,77 €
10 kg 7,20 €
20 kg 8,89 €
31,5 kg 11,89 €

 

Cenník pre medzinárodnú prepravu
Hmotnosť balíka do: Tarifné zóny
Zóna 1 Zóna 2 Zóna 3
2 kg 10,00 € 19,50 € 26,00 €
5 kg 15,00 € 25,80 € 33,10 €
10 kg 17,50 € 29,90 € 39,50 €
20 kg 20,00 € 36,80 € 46,00 €
31,5 kg 24,00 € 42,60 € 56,00 €

Cenníky platné od 1.9.2018. Ceny sú uvedené bez DPH, ktoré bude účtované podľa platných právnych predpisov; bez mýta a bez palivového príplatku. DHL Parcel si vyhradzuje právo zmeny cien.

Krajina Zóna Počet dní prepravy Krajina Zóna Počet dní prepravy
Rakúsko 1 2 - 3 Estónsko 3 4
Maďarsko 1 - 2 Lotyšsko 4
Poľsko 2 Litva 4
Česko 1 - 2 Dánsko 5 - 6
Nemecko 3 Švédsko 4
Holandsko 2 3 - 4 Fínsko 5
Belgicko 3 - 4 Španielsko 5 - 6
Luxembursko 3 - 4 Portugalsko 5 - 6
Slovinsko 3 - 4 Grécko* 8 - 9
Chorvátsko 4 - 5 Veľká Británia 5 - 6
Írsko 6 - 7 Bulharsko 6 - 7
Francúzsko 5 - 6 Rumunsko 5 - 6
Taliansko 5 - 6

Počty dní prepravy sú len orientačné a sú uvedené len pre pracovné dni. * Prepreavu na ostrovy Grécka nie je možné realizovať.

Štandardný cenník platný do 31.8.2018 nájdete tu.

 

 

Publikované dňa 16.8.2018