GDPR: Spracovanie osobných údajov v DHL Parcel Slovensko s.r.o. / GDPR: Personal data processing at DHL Parcel Slovensko s.r.o.


DHL Parcel Slovensko sú vo vzťahu s klientom v pozícii prevádzkovateľov osobných údajov./ the DHL Parcel Slovensko – client relation has been assessed as relation of controllers.

GDPR: Spracovanie osobných údajov v DHL Parcel Slovensko s.r.o. / GDPR: Personal data processing at DHL Parcel Slovensko s.r.o.

Vážení zákazníci,

 

po konzultáciách, právnej analýze a dohode s dozornými orgánmi EÚ pre ochranu osobných údajov bolo rozhodnuté, že DHL Parcel Slovensko sú vo vzťahu s klientom v pozícii prevádzkovateľov osobných údajov.

 

Prenos osobných údajov medzi spoločnosťou DHL Parcel Slovensko a jej klientmi bude ošetrený ustanovením v novej verzii obchodných podmienok, o ktorých zverejnení Vás budeme informovať. Tým sa zaistí súlad s Nariadením EÚ 2016/679 (GDPR).

Pokiaľ máte akékoľvek otázky, prosím, neváhajte sa na nás obrátiť a to na osobne.udaje@dhl.com.

 

S pozdravom,

 

Tím DHL Parcel Slovensko

 

 

 

Dear customers,

Based on legal analysis, profound discussions and following mutual consent with EU regulatory and data protection authorities, the DHL Parcel Slovensko – client relation has been assessed as relation of controllers.

DHL Parcel Slovensko therefore will inform it´s clients in upcoming weeks with announcement about release of new version of it´s GTC (general terms and conditions), containing necessary personal data processing statement, in order to comply with the Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016.

If you have any questions, please do not hesitate to contact us at osobne.udaje@dhl.com.

Kind regards,

The DHL Parcel Slovensko team

 

 

Publikované dňa 18.4.2018