DHL Parcel Slovensko upravuje ceny balíkovej prepravy pre rok 2019


Vzhľadom k celoeurópskemu nedostatku zdrojov a kapacít, ako aj zvyšujúcim sa dopravným a personálnym nákladom, pristupuje spoločnosť DHL Parcel Slovensko k úprave cien štandardného cenníka prepravných služieb. Úprava cien sa týka vybraných produktov a to DHL Parcel Slovensko, DHL Parcel Connect CZ, DHL Parcel Connect a DHL Parcel International.

DHL Parcel Slovensko upravuje ceny balíkovej prepravy pre rok 2019

Nové cenníky vnútroštátnej a medzinárodnej prepravy nadobudnú platnosť s účinnosťou od 1. februára 2019. Úprava cien sa dotkne iba  vybraných produktov zvýšením ceny o 5,5% v jednotlivých kategóriách hmotnosti.

DHL Parcel každoročne upravuje svoje ceny s prihliadnutím na viaceré faktory, ako sú inflácia, kolísanie meny a celkové zvyšovanie nákladov. V období 2018/2019 zaznamenala spoločnosť DHL v celej Európe výrazné zvýšenie dopravných a personálnych nákladov spôsobených vysokým dopytom po logistike a zužujúcimi sa trhmi práce. Spoločnosť zároveň pokračuje v rozširovaní svojej Európskej balíkovej siete plánovanými investíciami do svojej infraštruktúry. Aj tieto faktory zohľadnila spoločnosť pri úprave cien.

Aktuálny štandardný cenník vnútroštátnej a medzinárodnej prepravy platný do 31.1.2019 nájdete tu.

Nový cenník platný od 1.2.2019 nájdete tu.

 

Publikované dňa 17.1.2019