DHL Parcel Slovensko si udržalo stabilnú pozíciu v percente reklamácii, čo svedčí o kvalite poskytovaných služieb


Spoločnosť DHL Parcel Slovensko dosiahla v roku 2018 percento reklamácií 0,089% z celkového počtu balíkov.

DHL Parcel Slovensko si udržalo stabilnú pozíciu v percente reklamácii, čo svedčí o kvalite poskytovaných služieb

Spoločnosť si touto cestou plní povinnosť vyplývajúcu zo Zákona o poštových službách a zverejňuje správu o výsledkoch prešetrenia reklamácií za rok 2018.

DHL Parcel sa neustále snaží skvalitňovať servis, ktorý klientom poskytuje, čo sa odrazilo aj na výsledkoch za minulý rok. Z celkového počtu zásielok za rok 2018 mala počet reklamácií 0,089% (4 343 reklamácií).

Z prijatých reklamácií bolo 1 797 uznaných a ich príčinou bolo najmä poškodenie alebo strata zásielok, čo je z celkového počtu zásielok vynikajúce číslo.

Spoločnosť DHL Parcel Slovensko ako člen Deutsche Post DHL Group si udržala úroveň rýchleho vybavenia a ukončenia reklamácií celej skupiny DHL a poskytuje kvalitný servis v internej práci s reklamáciami a informovaní klientov.

Publikované dňa 31.3.2019