AGE CHECK – nová služba pre overenie veku príjemcu


Posielate tovar, pri ktorom je potrebné zo zákona overiť vek príjemcu? So službou AgeCheck si budete môcť sami určiť, či je pre váš tovar vhodnejšia hranica veku 15 alebo 18 rokov.

AGE CHECK – nová služba pre overenie veku príjemcu

Služba je vhodná pre zákazníkov posielajúci sortiment, ktorý je zo zákona možné doručiť iba osobe staršej od určitého veku, napríklad predaj tabakových výrobkov alebo alkoholu. Zákazník si môže k takýmto zásielkam nastaviť kontrolu veku príjemcu a sám si tak určiť, či je pre jeho tovar vhodnejšia hranica veku 15 alebo 18 rokov.

Popis služby
  • Kuriér pri doručení balíkovej zásielky overí z preukazu totožnosti vek príjemcu a odovzdá ho len osobe s odpovedajúcim vekom
  • O kontrole veku je príjemca informovaný prostredníctvom automatickej emailovej komunikácie
  • Službu je možné zvoliť pri produkte DHL Parcel Slovensko
  • Overenie veku je možné nad 15 alebo 18  rokov

Cena služby

          Cena tejto služby je 1,49 EUR bez DHP

Publikované dňa 27.9.2018