Podmienky prepravy | Balikovapreprava.sk


Podmienky prepravy

Stiahnite si podrobne rozpísané obchodné podmienky DHL Parcel Slovensko, ktoré záväzným spôsobom upravujú vzťahy medzi zasielateľom a príkazcom pri obstaraní prepravy zásielok a tvoria tak neoddeliteľnú súčasť každej záväznej objednávky.

Podmienky prepravy

Obchodné podmienky na stiahnutie