Informačné služby a techno ... | Balikovapreprava.sk


Informačné služby
a technológie

V rámci prepravných služieb poskytujeme celý balík informačných
a technologických služieb podporujúcich pohodlné riadenie a sledovanie prepravy zásielok.

Informačné služby<br>a technológie

Inovácie pre pohodlné doručovanie

  • Softvér na tlač etikiet a evidenciu zásielok s odbornou inštaláciou a možnosťou individuálneho riešenia

  • Sledovanie pohybu zásielok na vašich webových stránkach aj pomocou aplikácie
    pre smartfóny

  • Objednávka zvozu prostredníctvom zákazníckej zóny, webu, zákazníckeho softvéru, zákazníckeho servisu alebo e-mailom

  • Zasielanie informácií o kvalite doručenia s výpisom nedoručených zásielok a ďalšie individuálne reporty

  • Inštalácia registračného pracoviska priamo u vás

  • Prepojenie IS oboch partnerov