Najčastejšie otázky | Balikovapreprava.sk

Najčastejšie otázky

Pri našej práci sa často stretávame s mnohými otázkami ohľadom nami ponúkaných služieb. Keďže nám záleží na informovanosti našich zákazníkov, tie najčastejšie otázky sme pre vás spolu s odpoveďami zhrnuli práve na tomto mieste.

Najčastejšie otázky

Odpovedáme na vaše otázky

O ParcelShopoch

Aké podmienky je potrebné splniť na to, aby sa môj podnik stal ParcelShopom?

Hľadáme najmä podnikateľov so stabilnou pozíciou na trhu a stálym pracovným časom počas pracovného týždňa minimálne do 17:00 hod. a v sobotu minimálne do 12:00 hod. Zmluvná prevádzka by mala mať taktiež výbornú občiansku dostupnosťou s možnosťou krátkodobého parkovania, elegantný vzhľad obchodu prezentujúci značku DHL, vlastnú počítačovú zostavu vrátane tlačiarne a pripojenia k internetu a priestor na krátkodobé uloženie balíkov (max. 7 dní) s minimálnou plochou 1 až 2 m². Táto plocha musí byť uzamykateľná a nesmú k nej mať prístup zákazníci. Zmluvná prevádzka zároveň musí mať výklad a musí byť označená reklamnými prostriedkami DHL (samolepka na dverách, vlajočka, označenie vnútri prevádzky, banner). Partner vo svojej prevádzke nesmie ponúkať obdobné služby konkurencie.

Ako sa stať ParcelShopom?

Ak spĺňate podmienky na to, aby ste sa stali ParcelShopom, kontaktujte nás na infoSK@dhl.com.

Aké zásielky môže ParcelShop preberať?

Vo vašom obchode je možné preberať iba tie zásielky, ktorých najdlhšia strana neprekračuje 1m, súčet obvodu zásielky a jej dĺžky nie je väčší ako 3 m, hmotnosť zásielky vrátane obalu neprekračuje 30 kg a hodnota jednej zásielky nie je vyššia ako 2500 eur bez DPH.

Dá sa v ParcelShope platiť aj kartou?

Pri odovzdaní i prevzatí zásielky v ParcelShope nie je možné platiť platobnou kartou, a to aj napriek tomu, ak túto službu vo vašom obchode ponúkate.

Búdu sa vážiť zásielky na ParcelShope? Podľa akého kritéria sa určí cena za balík?

Cena za prepravu zásielky do ParcelShopu sa odvíja od rozmerov zásielky a tiež od toho, či ide o vnútroštátnu alebo medzinárodnú prepravu. Detailnejšie informácie nájdete priamo v našich cenníkoch.

Musí mať ParcelShop extra poistenie pre zabezpečenie zásielok?

DHL Parcel má zásielky poistené počas celého procesu prepravy.

V prípade, že zákazník ParcelShopu chce skontrolovať obsah zásielky, je mu to umožnené?

Zákazník v ParcelShope môže skontrolovať obsah zásielky, ale až po podpise prevzatia zásielky a v prípade dobierky až po jej zaplatení. Ak je po otvorení zásielky jej obsah poškodený, ParcelShop – partner figuruje ako svedok a reklamáciu rieši DHL Parcel.

Pre B2B

Môže sa zásielka skladať z viacerých balíkov?

Ak chcete odoslať viacero balíkov naraz, pobaľte ich do jednej veľkej škatule. Jednotlivé balíky k sebe nezväzujte, nepáskujte ani nelepte. Takto zabalené balíky neumožňujú manipuláciu a hrozí roztrhnutie. V prípade straty jedného z takto zabalených balíkov prepravca za stratu nenesie zodpovednosť.

Ako sa dá zistiť, kedy a kým presne bola zásielka prevzatá (priezvisko)?

Na našej webovej stránke www.dhlparcel.sk máte k dispozícii možnosť sledovania pohybu zásielok prostredníctvom systému Tracking and Tracing. Tam si môžete pozrieť jej pohyby pri doručení.

Navyše, v rámci Aplikácie na objednávanie prepravy, ktorú máte k dispozícii na používanie už v tejto cene prepravy, je možnosť komfortného nazretia sa na stav zásielky a viete si pozrieť, v akom procese doručovania sa vaša zásielka nachádza.

Ak je zásielka na dobierku a príjemca nedisponuje hotovosťou, je možnosť platiť aj platobnou kartou?

Áno, pri prevzatí zásielky na dobierku môže príjemca platiť v hotovosti, ako aj platobnou kartou priamo u kuriéra. Pri úhrade dobierkovej zásielky platobnou kartou je účtovaný poplatok vo výške 1,4 % z celkovej hodnoty dobierky. Tento poplatok nenahradzuje platbu dobierky, ktorá bude účtovaná podľa aktuálneho cenníka.

Aký maximálny rozmer môže mať zásielka a akú hmotnosť? Aký je postup, ak zásielka nespĺňa tieto parametre?

DHL Parcel Slovensko zabezpečuje vnútroštátnu prepravu balíkov iba do 50 kg. Najdlhšia strana zásielky má pritom povolenú dĺžku 1,2 m a súčet obvodu a dĺžky zásielky môže mať maximálne 3,6 m.

Pri medzinárodnej preprave balíkov je povolená hmotnosť zásielky 31,5 kg. Najdlhšia strana zásielky však nesmie prekročiť 1,2 m a súčet obvodu a dĺžky zásielky môže mať maximálne 3,6m. S výnimkou krajín Francúzsko, Taliansko, Veľká Británia a Grécko, kde súčet obvodu a dĺžky zásielky nesmie prekročiť 3m.

Ako ponúknuť službu doručenia do ParcelShopu vo vlastnom e-shope?

Stačí, ak ponuku siete výdajných miest DHL ParcelShop integrujete do vášho e-shopu, kde si príjemca pohodlne zvolí požadované miesto vyzdvihnutia zásielky. Viac informácií o integrácii služby získate na našej e-mailovej adrese infoSK@dhl.com.

Ako sa počíta palivový príplatok?

Palivový príplatok sa týka plošne všetkých prepravovaných zásielok nezávisle od typu produktu a je účtovaný automaticky k dopravnému. Vychádza z ceny motorovej nafty zverejnenej Štatistickým úradom SR (vždy posledné prešetrovanie v predchádzajúcom mesiaci).

Ako funguje služba Tracking and Tracing?

Služba Tracking a Tracing, dostupná na www.dhlparcel.sk, umožňuje sledovanie pohybu zásielok. Pre sledovanie zásielky je potrebné poznať číslo vašej zásielky.

Pre B2C

Môže kuriér pri doručovaní zásielky vyžadovať od príjemcu doklad totožnosti?

Na vybratie, distribúciu a dodanie zásielok sa vzťahuje zákon č. 324/2011 Z. z. o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. DHL Parcel Slovensko ako "poštový podnik" má tak právo požadovať od adresáta preukázanie totožnosti a zaznamenanie a spracovanie osobných údajov, ak ide o dodanie zásielky. Zistiť viac

Ako postupovať, ak je doručená zásielka poškodená?

Adresát má právo na náhradu škody voči zasielateľovi za škodu, ktorá vznikla poškodením zásielky, ktoré nebolo zrejmé pri jej dodaní, ak preukáže, že poškodenie vzniklo počas distribúcie tejto zásielky a najneskôr v pracovný deň nasledujúci po dni dodania poštovej zásielky uplatní reklamáciu a odovzdá zasielateľovi poškodenú zásielku aj s obalom. Právo na náhradu škody musí adresát uplatniť do šiestich mesiacov odo dňa nasledujúceho po dni vybrania zásielky, inak mu toto právo zanikne.

Aká je doba doručenia balíka?

Balíky v rámci Slovenskej republiky doručujeme obvykle nasledujúci pracovný deň s možnosťou voľby časových okien vo vybraných lokalitách.

Môžem poslať zásielku aj vtedy, ak nie som vaším klientom, resp. jednorázovo?

Áno, prostredníctvom služby "Zvoz za hotovosť", vďaka ktorej môžete využiť naše služby pri preprave zásielok aj vtedy, ak s nami nemáte uzatvorenú zmluvu. Preprava zásielok pre zákazníkov bez zmluvy s DHL Parcel sa riadi aktuálnym cenníkom našich služieb. Zásielky v rámci služby Zvoz za hotovosť nie je možné posielať na dobierku.

Ako funguje služba Tracking and Tracing?

Služba Tracking a Tracing, dostupná na www.dhlparcel.sk, umožňuje sledovanie pohybu zásielok. Pre sledovanie zásielky je potrebné poznať číslo vašej zásielky.

Akými spôsobmi je možné zaplatiť za zásielku?

Za zásielku je možné zaplatiť v hotovosti, ako aj pomocou platobnej karty. Pri úhrade dobierkovej zásielky platobnou kartou je účtovaný poplatok vo výške 1,4 % z celkovej hodnoty dobierky.

V akých prípadoch kuriér nekontaktuje príjemcu? Kedy príjemcovi nepríde sms o doručení?

Táto situácia nastáva vtedy, ak odosielateľ neuviedol svoje telefónne číslo.

Dá sa zmeniť adresa doručenia? Je za to nejaký príplatok?

Doručovacie dispozície (adresu, dátum doručenia či osobu príjemcu) môžete kedykoľvek počas prepravy zmeniť. Za túto službu sa neplatí žiadny príplatok.

Ako zmením dispozíciu doručenia zásielky?

Dispozícia doručenia zásielky sa dá jednoducho zmeniť vďaka prepracovanej komunikácii našich kuriérov s príjemcami a prostredníctvom nášho zákazníckeho servisu. Tá zahŕňa e-mailovú aj SMS komunikáciu, ako aj proaktívne kontaktovanie príjemcov vodičom s informáciou o čase doručenia v rozmedzí dvoch hodín.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, neváhajte nás kontaktovať na telefónnom čísle 18 345.