Dokumenty späť | Balikovapreprava.sk


Dokumenty späť

Neraz sa stáva, že si odosielateľ potrebuje nechať príjemcom potvrdiť a poslať naspäť dokumenty, ktoré sa vzťahujú k zásielke. Práve pre takéto prípady máme pre zmluvných klientov službu Dokumenty späť.

Dokumenty späť

Potvrdiť a poslať naspäť

  • Doplnková služba vnútroštátnej prepravy Dokumenty späť slúži na spätné zaslanie dokumentov priložených k zásielke

  • Dokumenty priložené k balíku príjemca pri odovzdaní zásielky potvrdí a zamestnanec
    DHL Parcel ich následne doručí späť na adresu odosielateľa

  • Potvrdené dokumenty budú odosielateľovi doručené už počas nasledujúceho pracovného dňa

  • Ceny za službu sú kalkulované na základe individuálnych potrieb zákazníka

Podmienky prepravy:

  • Zásielka musí byť označená špeciálnou etiketou pre Dokumenty späť

  • K zásielke treba priložiť obálku s etiketou pre doručenie späť, na ktorej musí byť predpísaná adresa odosielateľa ako príjemcu

  • Zásielku v žiadnom prípade neoznačujte inou etiketou ako tou, ktorá je určená pre doručenie späť

  • Obálka s etiketou pre spätnú zásielku musí byť umiestnená tak, aby etiketa nebola čitateľná pre skenery